JÁTÉKSZABÁLY

ugrás a játék leírásához
ugrás a játékszabályokhoz...
ugrás a játék változatokhoz...
ugrás a játék-táblához...

Hex-Tri web menu
hex-tri játékszabály
játékkészlet rendelése
hex-tri rules
order game set
hex-tri pályák / game boards
w e b l o g
egod[kukac]freemail[pont]hu

HEXATRI

Taktikai Társasjáték

 szerzők: Gable és BP © 2004


 

A játék leírása:

Ez egy stratégiai-logikai táblás társasjáték.

A játékban 2, 3, vagy több játékos vehet rész.

A néhány alapszabály könnyen megtanulható.

A taktikát játék közben kitapasztalhatja bárki.

A játék menete alapvetően körökre épül. Minden körben először a játékosok egymás után felváltva elvégzik a bábuik mozgatását a rendelkezésükre álló mozgáspontokat felhasználva. Ezután, a termelés fázisban megkapják a nekik járó mozgáspontokat, amiket a játékmezőkre helyeznek. Végül a több játékos által is elfoglalt területeken lezajlik a harc a játékmezők birtoklásáért. A harc eredményeként a mező azé a játékosé lesz, akinek több bábuja volt ott. Döntetlen esetén továbbra is vitás terület marad, ezáltal nem termel pontot a következő körben.

Ezután újabb kör következik, ahol ismét megtehetik lépeseiket a játékosok. És így tovább, körről-körre

A cél az ellenfél vezérbábújának kiejtése. Ha a vezér lekerül a pályáról, a játékos összes bábúját le kell venni a tábláról, és pedig ő kiesik a játékból.

A jatékhoz szükséges:

2 jatékos esetén: 9 bábú + 1 vezérbábú minden játékosnak

3 vagy több játékos esetén: 8 + 1 bábú játékosonként

És egy csomó mozgáspontot jelölő akármi.

 

A Játék kezdete:

Az első körben, mivel még nincsenek mozgáspontjaik, minden játékos vezérbábújával lép be egy a tábla szélén lévő háromszög-mezőre. A második körben még mindig csak a vezér tud mozgáspontok nélkül mozogni, ezért célszerűen elfoglalhat egy hatszög-mezőt, amire a termelés fázisban már kerülhet is egy mozgáspont. Az ezt követő körökben már mindenki a saját stratégiája szerint mozoghat, foglalhat el újabb termelő mezőket, hozhat pályára újabb bábúkat, illetve hadakozhat a többi játékossal.

 


A játék szabályai szakaszonként

Első szakasz: Lépés

- Minden körben felváltva kezdik meg lépéseiket a játékosok, egymásnak körönként átadva az első lépés jogát.

- * (lehet egyszerre is lelépni minden rendelkezésre álló pontot)Minden bábumozgatás után át kell adni a lépés lehetőségét a következő játékosnak.

- A lépés fázis akkor ér véget, ha már egyik játékos sem akar, vagy nem tud többet lépni.

- Minden lépésért cserébe fizetni kell 1 mozgáspontot.

- A vezérbábú minden körben léphet plusz egyet mozgáspont fizetése nélkül.

- Minden más bábú egy körben csak 1-et léphet és ezért egy mozgáspontot kell fizeni.

Célszerű megjelölni azokat a bábúkat, amik már léptek az adott körben, hogy könnyebb legyen követni a játékot akkor is, amikor már sok bábú van a pályán.

- Egy háromszög-mezőn egyszerre csak 1 bábú tartózkodhat.

- A hatszögmezőn akármennyi bábú állhat.

- Lehetséges lépések a bábukkal:
-I-  Átlépve egy hatszögről egy szomszédos üres háromszögre.
-II-  Vagy egy háromszögről egy szomszédos hatszögre. Ezesetben:
 ---  Ha a hatszög-mezőn, ahová érkezett, van felhasználható mozgáspont.
  ----  Választhat, hogy ott marad a mezőn.
  ----  Vagy felhasználva arról a mezőről egy pontot azonnal továbbléphet egy szomszédos üres háromszögre.
-III-  Táblán kívüli bábuval, a tábla bármelyik üres, külső (csak egy hatszöggel érintkrző) háromszög-mezőjére be lehet lépni.

- Csak olyan hatszög-mezőről lehet felhasználni pontokat, ahol a játékosnak van bábuja.
-I-  Nem használható fel pont olyan mezőről, ahol több különböző játékos bábui is állnak.
-II-  A felhasznált mozgáspontot le kell venni a mezőről a lépés előtt.

- Olyan hatszög-mezőről ahol már más játékos bábui is tartózkodnak csak akkor lehet ellépni, ha marad a mezőn még saját bábú.

 

 

 

Célszerű megjelölni azokat a bábúkat, amik már léptek az adott körben, hogy könnyebb legyen követni a játékot akkor is, amikor már sok bábú van a pályán.

Második szakasz: Termelés

- Az a hatszög-mező, amin csak az egyik játékos bábúi vannak a lépések után, alapesetben 1 mozgáspontot termel, amit az adott mezőre kell helyezni.

- A belsőbb hatszög-mezők annyi pontot termelhetnek maximum, mint amilyen szám szerepel rajtuk, de nem többet, mint ahány bábúja a játékosnak rajta van.

- A hatszög-mezőkön akármennyi mozgáspont felhalmozódhat.

- Az a mező, ahol több különböző játékos bábui is állnak, nem termel pontot ebben a körben

- A háromszög-mezők nem termelnek.

Harmadik szakasz: Harc

- A harc azokon a hatszög-mezőkön zajlik, ahol több különböző játékos bábui is állnak:
-- Ha nem egyenlő számú bábújuk van ott a játékosoknak, akkor le kell venni mindegyikük bábúiból egyet-egyet az adott mezőről, majd ezt ismételni, amíg már csak az egyik játékos bábúi maradnak a mezőn, vagy az ottmaradt játékosoknak egyenlő számú bábújuk maradt.
-- Ha egyenlő számú bábujuk van ott a játékosoknak, akkor az döntetlent jelent, mindenkinek ott maradnak a babúi a mezőn.

- Ha egy mezőt körülvevő minden szomszédos mezőn másik játékos(ok) bábui állnak mint a közöttük rekedtt játékos, akkor a bekerített játékos bábúit le kell venni a mezőről.  

- A levett bábúkkal a következő körben még nem lehet újra elindulni.

 

 

Itt célszerű a bábúk lépésének jelzőit  visszafordítani, és jelölni a az ebben a körben leütött bábukat, ha több is van pályán kívül...

ugrás a játék leírásához
 


Szabály Módosítások - Játék Változatok

Előtermelés - odakészített raktárkészlet

A játék elején felhelyezünk a pályára minden hatszög mezőre annyi mozgáspontot, mint amennyit az adott hatszög mező max. termelni képes körönként... így kicsit gyorsabban lehet befelé haladni!

Ez a módosítás kombinálva a Szabad mozgástér módosítással lehetővé teszi, hogy három kör leforgása alatt egy játékos felhozhassa a táblára az összes bábúját...

Szabotőr - fagyasztás:

A lépés fázisban, 3 mozgáspontot fizetve az ellenfélnek és ezt egy ő általa elfoglalt hatszög-mezőre helyezve, az adott mezőről az ellenfél bábúi nem mozdulhatnak el és az ott lévő mozgáspontokat nem lehet felhasználni, a hátralévő és a következő körben ez a hatszög-mező megszűnik létezni...

Orvlövész - azonnali halál

A Harc fázisban, 6 mozgáspontot fizetve, amiket el kell távolítani a játékmezőről, az ellenfél egy tetszőleges bábúját levehetjük a tábláról, kivéve a Vezér-Bábút! Ez a bábú innentől úgy szerepel, mintha harc fázisban került volna le a pályáról...

Célszerű bevezetni azt a szabályt is, hogy csak az egy hatszögön összegyűlt 6 pontért lehet kilőni az ellenfél játékosát...

Fanatikus merénylő - kamikáze

A lépés fázisban le lehet ütni a másik játékos háromszög-mezőn álló bábuját, ha egy szomszédos 6sz.mezőről odalép egy másik bábúval a játékos. Ilyenkor mindkét a háromszögön tartózkodó bábú lekerül a tábláról, és úgy viselkednek, mintha harc fázisban kerültek volna le a pályáról...
A vezérbábút ilyen módon nem lehet leütni, ha viszont a Vezér támad meg egy egyszerű bábut, akkor a Vezér kiüti a másik bábút és elfoglalja a háromszög-mezőt.

Adószedő - transzport

A játékos a termelési fázis után átcsoportosítatja mozgáspontjait a hatszögmezők között, 1 -ért amit levesz a tábláról cserébe 1 -et áthelyezhet másik hatszögre...

 

Embergyár - központi clonozó

A középső mező max 1 pontot termel 1 körben, de ha ezen a mezőn összejön 6 mozgáspont, azokat be lehet cserélni egy újabb vezérre. Ha a játékos egyik vezére csatában meghal, többet nem jöhet vissza a táblára max egy másik, újabb 6 pontért.

 

Nagy fogyasztók -Szabad mozgástér (thx. to: PeetY)

A bábúk annyit léphet körönként amennyi mozgáspontot a játékos el tud használni a rendelkezésére álló hatszögekről... Ezáltal egyrészt felgyorsul a játék, és másrészt teljesen új stratégiák is megjátszhatóak! Nem is beszélve arról, hogy nem kell figyelni arra, hogy ki melyik bábújával lépett már az adott körben. Hasznos kiegészítés még, hogy a lépés szakasz végére érdemes tartalékolni a vezér bábú ingyen mozgását, ezáltal az előre nem látott csapdákból még el lehet menekülni vele...

 

ugrás a játék leírásához
 


További játéktáblák...

Az eredeti Játéktábla:

 

ugrás a játék leírásához

A Játék szabályait kidolgozták : BP és Gable
A Játék-Táblát
megalkotta: Gable

Minden jog fenntartva!