HEX-TRI Taktikai Táblás Társasjáték

 

 Látni fogják, hogy a HEX-TRI szabályai logikusan épülnek egymásra, és az okok és okozatok könnyen megérthetők, ha a táblán lejátsszuk a lehetséges szituációkat. Sok szerencsét :)

A játék fő célja, hogy kiejtsük az ellenséges főnököt. Ha ez sikerül, a leütött vezér csapatába tartozó összes többi figura is lekerül a tábláról.

De ahhoz hogy ezt meg tudja valósítani egy játékos, megfelelően működő utánpótlást kell felépítenie, hogy táplálhassa a harc tüzét…

Ha több mint 2 játékos játszik, eleinte érdemesebb csupán az első Vezér leütéséig játszani, és a győzelmet a támadó játékosnak ítélni… - és esetleg akkor tovább játszani, ha izgalmas játék felállás maradt hátra a többi játékosnak - … mivel általában egy nevető harmadik győzedelmeskedhet a legyengült játékos felett. Amennyiben az nyer, aki elsőként leüti egyik játékostársa vezér-bábuját, izgalmasabb lehet a játékmenet, mivel így a játékosoknak csupán egy küldetésük van: Győzni, minden lehetőséget megragadva...


Fontos tisztázni egy-két fogalmat még most, a legelején... :)

Az alábbi HEX-TRI játék egy logikai társasjáték, azaz nem játszik benne szerepet a szerencse. Továbbá ez egy körökre osztott szabályrendszer. Ez azt takarja, hogy a játék egymás után lejátszott fordulók, idő egységek sorozata. Minden kör a játékban fel van osztva további részekre, úgymond fázisokra (szám szerint 3 ilyen fázist különböztetünk meg a HEX-TRI társasjáték ezen változatában). Ezek a fázisok egymás után következnek, rögzített sorrendben, és minden körben lezajlik mindegyik, noha esetenként nem eredményeznek változást a játéktáblán. Az első fázist, mivel itt nyílik lehetősége a játékosoknak bábuik mozgatására, célszerű további "körökre" bontani, és így jutunk el a tényleges lépésekig... Ebben a fázisban a játékosok egymás után, sorban következnek, és mikor mindenki lépett egyet-egyet, újrakezdik. Mindegyikük megteszi lépéseit egy bábujával a táblán, majd továbbadja a lépés jogát a soron következő játékosnak. Ha körbeértek nem kerül a játék még a következő fázisba, hanem ismét léphet az asztal körül a következő helyet elfoglaló játékos (aki már léphetett ugyan ebben a körben, de még csak 1 bábujával) akár ugyanazzal, akár egy másik bábujával mint amikor legutóbb rá került a sor... És így tovább minden játékos, amíg van rá lehetőségük, illetve amíg minden játékos sorban egymás után nem passzol. Így tulajdonképpen többször is sorra kerül minden játékos egy mozgásfázisban...

A HEX-TRI társasjátékot nem csak így lehet játszani. Akiknek ez így máris túl bonyolultnak tűnik, vagy csak mozgalmasabb játékot szeretnének játszani társaikkal, és izgalmasabbnak érzik, ha a szerencse is beleszól a játék folyásába...
Azoknak a HEX-TRI Viadalok elnevezést viselő játék-változatot ajánljuk. Itt a játékosok egymás után körben kerülnek sorra, és a soron következő játékos dönthet, hogy az adott körben ő a 3 lehetséges cselekvés (lépés, termelés, harc) közül mit hajt végre. A HEX-TRI ezen változata dinamikusabb, és gyorsabb játékmenetet tesz lehetővé, viszont az alkalmazható, célravezető taktikák is kicsit mások, köszönhetően egy egyszerű harc-szimulációnak... ;)


A HEX-TRI alapvetően egy absztrakt stratégiai társasjáték, komplexitásában alkalmasint a sakkhoz lehetne hasonlítani... Persze ez nem teljesen fedi le a játék lényegét... annyiban azonban jó kiindulási pont, hogy a HEX-TRI sem pusztán a szabályok ismeretére épít, hanem a különféle játékszituációkban lehetséges lépések és lehetőségek kombinációinak kihasználásán van a hangsúly. . . :)

A játékszabályok megértése igényelhet némi időt, de nagyban leegyszerűsödik, ha azonnal nekifogunk egy példajáték lejátszásának, és menet közben ismerkedünk meg a szabályok adta lehetőségeinkkel és játék-helyzetekkel.


HEX-TRI

ALAP SZABÁLY


Amire szükség van a játékhoz:

Minden játékosnak szüksége van 9 figurára, melyek közül az egyiket meg kell jelölni, mint Vezér-bábu…

Ezenkívül kell még egy kupacnyi pont-jelző, a Manna jelölésére a táblán…

 

A HEX-TRI játék táblája kétféle alapvető mezőből van felépítve:

Hatszögletű mezők - HEX : A Manna forrásai / A harcok helyszínei

Háromszögletű mezők – TRI : Átjárók a HEX-ek között

 

A HEX-TRI játékrendszer alapjai:

·   A játékmenet egymást követő fordulókból áll össze.

·   Minden forduló további 3 fázisra van felosztva.

·   A HEX-TRI egy fordulójában a következő sorrendben következnek a fázisok:
Ä1. Mozgások fázisa Ü 2. Termelés fázisa Ü 3. Harcok fázisa È

    • A mozgás fázisban a játékosok több kört is lejátszanak, amelyekben mindenkinek lehetősége van 1 – 1 bábujával lépve mozogni a táblán.

 

Az adott forduló mozgás-fázisának első körét mindig más-más játékos kezdi, ezután felváltva, egymás után egyet-egyet mozoghatnak a játékosok.

Javasoljuk egy speciális jelző bevezetését annak jelölésére, hogy ki fogja kezdeni a következő fordulóban a mozgást. Ezt a jelzőt célszerűen a mozgás-fázis legelején kell a kezdő játékosnak továbbadnia a soron következő társának.

 

A játék elkezdésére többféle lehetőség is kínálkozik (lásd kiegészítő szabályok)

Alapesetben minden játékos bábui a táblán kívülről indulnak, üres játék-mezőkkel…

 

1 - Mozgás-fázis:

Minden forduló első fázisában a játékosok körben, egymás után megteszik lépéseiket bábuikkal. Ehhez rendelkezésükre kell állnia Mannának. Amiket csak a táblabizonyos HEX-eiről vehetnek le a játékosok. Amit látni fogják, ez a játék legfontosabb része. A döntések itt születnek meg, de a következményeik csak a forduló következő fázisaiban lesznek láthatóak a táblán.


 

·         Minden játékos egyszerre csak egy mozgást hajthat végre. Ezután a következő játékos is meglépi, amit szeretne. Ha ismét rákerült a sor, a játékos végrehajthat megint egy mozgást.

·         A Vezér-bábuval minden Mozgás-fázisban tehet a játékos 1 lépést ingyen. (fordulónként 1x, nem ahányszor a Vezérrel mozog)

·         Egy TRI-n egyszerre csak egy bábu állhat, HEX-en akármennyi bábu és Manna lehet egyidejűleg. (Bizonyos esetekben kerülhet Manna TRI-re is)

·         Egy mozgás lehet lépések sorozata ugyanazzal a bábuval, VAGY egy akció végrehajtása, amihez Manna szükségeltetik.

·         Egy lépésnek az minősül, amikor egy bábuval átlépünk egy szomszédos, oldalával érintkező másik mezőre.

o        egy TRI-ről HEX-re

o        vagy egy HEX-ről egy üres TRI-re

o        Illetve táblán kívüli bábuval, a pálya legszélén lévő bármelyik TRI-re(csak 1 HEX-el szomszédos)

·         1 lépés 1 Manna felhasználásával lehetséges, amit le kell venni a tábláról, még a lépés előtt.

·         Manna csak békés, vagyis csak saját bábuk által foglalt mezőkről vehető le.

·         Ellenséges HEX megtámadása / elhagyása:

§   Bármelyik játékos beléphet bábujával ellenséges HEX-re.

§   Olyan HEX-ről ellépni amin más játékos bábui is állnak, csak akkor lehet, ha marad ott még legalább 1 saját bábu.
Vagy választható módosításként, a Vezér még elléphet 1 egyszerű elleséges bábu mellől.(főleg kezdő játékosoknak hasznos, elnyújthatja a játékidőt…)

·         Ha a játékos nem akar ebben a körben mozogni, passzolhat. Ettől függetlenül, ha megint ő jön, még léphet, ha tud…

·         Ha egymás után minden játékos passzolt, vagy már nem tud mozogni, akkor véget ér a Mozgás-fázis, és a játék továbblép a forduló következő fázisba.

 

2 - Termelés-fázis:

A forduló második részében történik meg az elhasznált Manna készletek újratöltése. Az itt megtermelt Manna mennyisége az előző fázisban létrejött játékállástól, az elfoglalt HEX-ektől függ…

 

·         Csak a békés HEX-eken termelődik Manna. (Azokon a HEX-eken, ahol csak és kizárólag az egyik játékos babui állnak ebben a fázisban)

·         A HEX-en annyi Manna termelődik, ahány bábuja azon a mezőn áll a játékosnak, de nem több mint az adott HEX értéke.(a HEX-ek értéke körkörösen haladva a táblán, kívülről befelé egyesével növekszik…

A legkülső körön lévő HEX-ek 1-et majd befelé haladva körönként +1 –et, és a középső HEX ér a legtöbbet…)

 

·         Minden új Manna ami termelődik, arra a HEX-re kerül felhelyezésre ahol azt termelték.

 

3 - Harc-fázis

Végül a forduló utolsó fázisában lezajlanak a csaták azon játékosok között, akiknek bábui ugyanarra a HEX-re kerültek. A harc eredményeként azé a játékosé lesz a HEX akinek több bábut sikerült felvonultatnia ott ebben a fordulóban, ill. döntetlen esetén továbbra is vitás terület marad. Ez a rész a HEX-TRI legmozgalmasabb fázisa, amikor is átrendeződhet látványosan a táblán a felállás, de a játék első néhány fordulójában általában nem fog történni itt semmi…

 

·   Minden bábuért cserébe, ami ebben a fázisban kerül le a tábláról, 1 Manna jár, amit arra a mezőre kell lerakni, amelyikről az adott bábut levették.

·   A harc lefolyása egy adott HEX-en:

o        Minden érintett játékos levesz 1-1 saját bábut a vitás HEX-ről.

o        Addig kell ismételni ezt a folyamatot, amíg már csak az egyik játékosnak maradtak azon a HEX-en bábui, vagy az ottmaradt játékosoknak 1-1 bábujuk maradt ott…

Nincs jelentősége, milyen sorrendben játsszák le a csatákat. Úgy kell értelmezni, mintha egyszerre zajlana le az összes. Ezért ha két egymással viaskodó játékos Vezér-bábui is kiesnek a fordulóban, mindkét csapat bábuit le kell venni a csaták lejátszása után…

BEKERÍTÉS: A csaták után, a harc-fázis végén…

·   Azok a bábuk amik olyan HEX-en állnak, amit minden irányból kizárólag ellenséges mezők vesznek körül, lekerülnek a tábláról. Ezek után ellenőrizzük a TRI mezőket is ilyen módon, és ha van bekerített, akkor onnan is lekerül az ott lévő bábu.

·   Több mezőt is be lehet keríteni (akár üres mezőkkel együtt is). Ez esetben minden olyan mezőt ellenséges bábuknak kell elfoglalni, amin keresztül be lehetne jutni a bekerített mezőkre.

·   Azok a bábuk, amik ebben a fordulóban estek ki a játékból, kimaradnak a következő fordulóból. Csak az azután-következőtől kezdve jöhetnek be ismét a táblára.

Miután az utolsó fázis is befejeződött, új forduló kezdődik a HEX-TRI-ben…